O'lchamlari 1°50' 1°51' 2°20'
min mах min mах min mах
Ø Dн, tashqi,mm 69 71 69 71 69 71
Ø Dв, ichki, mm 64,5 65 64,5 65 64,5 65
Ø d, valtsovka, mm 42 ± 0,03 42 ± 0,03 42 ± 0,03; 44 ± 0,03
O'girligi, g 47 53 47 53 47 53
L, uzunligi, mm 169,5 171 169,5 171 169,5 171

Mahsulotlarga buyurtma berish uchun so'rov yuboring

Menejerlarimiz imkon qadar tezroq siz bilan bog'lanishadi