KONUS 1-51 VA 2-20

Konus 4-20

KONUS 5-57-68

Silindrlar

KARTON Qog'oz

Silindr shakldagi quvvurlar